Meetings in Luton

Produktywny dzień spędzony w Luton! Sylwia Kaczmarek (Fundacja Act 4 Art imienia Meisnera) z Akua Obeng Frimpong (Kind Productions) na spotkaniach w sprawie pokazów Cantata.. w Luton w roku 2017. Specjalne podziękowania dla Sebastian Dolinski Polonia – Polish Community Group, Gail Dearing,  Lutonmela, Lutoncouncil i #INTImedia. A productive day spent in #Luton today with Kind Productions. Special thanks to Sebastian Dolinski Polonia – Polish Community Group It was a pleasure meeting GailDearing lutonmela lutoncouncil & #INTImedia.

Keep an eye out #ProjectCantata to find out how we’re making our mark in Luton.